Møter og arrangemeter

Miniseminar – med tema frå Hjartefokus.

Sørvåg Bedehus 22-24/2


Fredag: kl. 20:00-21:30

Laurdag: Del 1. kl. 11:00-13:00 (kaffe og småprat frå 10:30)

Pause frå 13-14 med lunch.

Laurdag: Del 2. kl. 14:00-16:00

Søndag: Gudsteneste kl. 11:00

Det vert gode mogelegheiter for samtale og forbøn.


Ei viktig forutsetning for eit positivt og trygt møte med livet, er at ein har ei trygg identitet og oppleving av eigenverdi.

Hjartefokus handlar om å verkeleggjere Guds store draum om personleg vekst og modning i menneskjers liv. Det handlar grunnleggande om meir og meir å verta den vi opprinneleg er skapt til å vere. Om å la Gudsbiletet i oss verta tydlegare, ikkje minst i og gjennom våre relasjonar.

Skal vi kunne forstå oss sjølv og møte djupe personlege behov hos andre må vi sjølv ha gjennomarbeida dei mest grunnleggande spørsmåla i livet: Kven er eg? Kva gjer meg verdifull? Kva har eigentleg verdi for meg?


Hogne Schie er 33 år og tidlegare medisinstudent. Han valte å avslutte sine medisinstudier etter 3,5 år. Hogne har sidan tatt ein master ved MF, arbeida ved KRIK Høgfjellssenter og jobbar i dag som pastor og undervisar.

På Konferansen vil han fortelje si historie og dele erfaringar, refleksjonar og spørsmål frå prosessen rundt det å gjere val som kristen.

Hogne er kjend som ein fantastisk formidlar, og kjenner vi han rett vil seminaret innehalde ein god dose humor.


Laurdag vert det eige opplegg for barna.


Gratis inngang.


Hjarteleg velkomen!

Årsmøte for medlemmar.

Tid: Mandag 11 mars kl. 19:30

Stad: Lokalene til Salem Pinsemenighet

Kjøpmannsgata 7, 8400 Sortland