Møter og arrangemeter

Neste gudstjeneste:

Kristent Fellesskap ønsker velkommen til Gudstjeneste i Sørvåg bedehus

søndag 17/6 kl. 11.00.

Det vert korgfest og markering av at fam. Salvesen flytter.