Møter og arrangemeter

Neste gudstjeneste:

Søndag 20/5 kl.11:00. Felles pinsemøte med Øksnes Frikirke, i Frikirka i Alsvåg.