Møter og arrangemeter

Neste gudstjeneste:

Søndag 22/4 kl.11:00 på bedehuset i Sørvågen i Øksnes.