Møter og arrangemeter

Neste gudstjeneste:

Søndag 10 desember kl. 11:00 på bedehuset i Sørvåg.