Møter og arrangemeter

Helga 30-31 mars får vi besøk av Rune og Rita Ørnes. 

Rune Ørnes er gift med Rita og dei har fire barn. Rune jobber i Kristent Fellesskap Tromsø, og reiser mykje i nordområda. Rune og Rita budde i mange år i Sørvåg i Øksnes og var sentrale personar i menighetsarbeidet her. Vi gler oss veldig til å få besøk av dei.

25-28 April kjem Arne Skagen 

Arne er gift med Kjersti, har fire døtre og fire barnebarn. Han er evangelist, og reiser til vanlig rundt i Norge og i verden for å hjelpe menigheter til å ta nye steg i å dele evangeliet og samarbeide med Den hellige ånd. Ellers er Arne glad i musikk, og han er blant annet ivrig Queen-fan. 

10-12 Mai får vi besøk av Terje Dahle.

Utdanna sjukepleier og innan ledelse. Arbeida 10 år i sjukehus, har vore driftssjef i Telenor. Leda Kristent Fellesskap Vesterålen sidan 1988, ansatt som pastor sidan 2001. Flytta til Trondheim i 2005 for blant anna å være med i ei ny menighetsplanting. Arbeider i dag som leder i nettverket av menigheter som er knytta til Kristent Fellesskap.

Terje er også Kristent Fellesskap Vesterålen sin tilsynsmann.