Møter og arrangemeter

Neste gudstjeneste:

Søndag 6/5 kl.11:00 på bedehuset i Sørvågen i Øksnes.