Møter og arrangemeter

Neste gudstjeneste:

Søndag 25/2 kl.11:00 Felles gudstjeneste med pinsekirken på Stokmarknes.

Årsmøte for medlemmer mandag 5/3