Møter og arrangemeter

25-28 April kjem Arne Skagen 

Arne er gift med Kjersti, har fire døtre og fire barnebarn. Han er evangelist, og reiser til vanlig rundt i Norge og i verden for å hjelpe menigheter til å ta nye steg i å dele evangeliet og samarbeide med Den hellige ånd. Ellers er Arne glad i musikk, og han er blant annet ivrig Queen-fan. 

10-12 Mai får vi besøk av Terje Dahle.

Utdanna sjukepleier og innan ledelse. Arbeida 10 år i sjukehus, har vore driftssjef i Telenor. Leda Kristent Fellesskap Vesterålen sidan 1988, ansatt som pastor sidan 2001. Flytta til Trondheim i 2005 for blant anna å være med i ei ny menighetsplanting. Arbeider i dag som leder i nettverket av menigheter som er knytta til Kristent Fellesskap.

Terje er også Kristent Fellesskap Vesterålen sin tilsynsmann.