Hjem

Da han sto fram som menneske,

fornedret han seg selv

og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Derfor har også Gud

opphøyd ham til det høyeste

og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor

hvert kne bøye seg,

i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver tunge skal bekjenne

at Jesus Kristus er Herre,

til Gud Faders ære!

 

Filipperne 2.8-11